Raad van Kerken Langedijk

 

 

Welkom!

De Raad van Kerken Langedijk is een samenwerking waarvan deel uitmaken de Doopsgezinde Gemeente in Broek op Langedijk, de Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk, de Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk, de PKN gemeente Sint Pancras, de Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, de Christelijke Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk en de R.K. Kerk St. Jan de Doper te Noord-Scharwoude. Waarnemer is de Vereniging tot het houden van Oecumenische diensten in de Kooger Kerk.

De Raad van Kerken heeft tot belangrijkste taak het beraad over en het gestalte geven aan de samenwerking en de eenheid van de Kerken in getuigenis en dienst. De activiteiten van de Raad van Kerken bestaan uit het houden van gezamenlijke, oecumenische vieringen, o.a. tijdens de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid in januari, de 40-dagen tijd, in de vredesweek en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Namens de Raad van Kerken te Langedijk,

Dhr. W. Balder, voorzitter

Bekijk de kerken van Langedijk!

Protestantse Gemeente Langedijk-Noord

Rooms-Katholieke parochie St. Jan de Doper te Noord-Scharwoude

Trefpuntkerk te Broek op Langedijk

Kooger Kerk te Zuid-Scharwoude

Doopsgezinde Gemeente aan de Langedijk te Broek op Langedijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Broek op Langedijk

Hervormde Gemeente van Broek op Langedijk

Protestantse Gemeente
Sint Pancras