Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk

Bent u in financiële nood?
Misschien kunnen wij u helpen!

SISL: wie zijn wij?Interkerkelijk Steunfonds
Om de inwoners van Langedijk die in financiële nood verkeren de helpende hand te bieden, werken de kerkgenootschappen van Langedijk samen in de Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk, afgekort SISL. De stichting wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende kerken, donaties van bedrijven en particulieren en inkomsten uit evenementen en acties.

SISL: wie kan bij ons aankloppen?
Alle inwoners van Langedijk die in financiële nood verkeren kunnen bij SISL aankloppen. Bij het beoordelen van een hulpaanvraag kijkt SISL naar de mens en zijn situatie en maakt hierbij geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, huidskleur, godsdienstige of politieke overtuiging.

Bij iedere aanvraag is er overleg met gemeentelijke of andere hulpinstanties. Pas wanneer deze instanties geen hulp kunnen bieden, komt SISL in beeld. Behalve het verstrekken van financiële hulp, kunnen wij mensen indien nodig ook adviseren en doorverwijzen naar andere instanties. SISL verleent noodhulp en neemt geen taken over van de overheid!!

SISL: hoe gaan wij te werk?
Mensen die acuut hulp nodig hebben en (nog) niet bij andere instanties terecht kunnen, kunnen door die instanties naar SISL worden verwezen. Wanneer uw hulpaanvraag bij ons binnenkomt, dient u ons toestemming te geven uw gegevens te controleren bij de gemeente Langedijk en eventuele andere instanties (bijv. maatschappelijk werk, bureau voor schuldhulpverlening) waarmee u te maken heeft. Wij verzekeren u dat wij uw aanvraag altijd discreet behandelen.

SISL: wat kunnen wij voor u doen?
Afhankelijk van uw hulpaanvraag, bekijken wij óf en zo ja, hoe wij u het beste kunnen helpen. Wij kunnen dit op meerdere manieren doen:

– SISL schaft de door u benodigde spullen voor u aan.
– SISL verstrekt u een renteloze lening en stelt in overleg met u een terugbetalingsregeling  op. De lening dient binnen 6 tot max. 24 maanden te worden terugbetaald.
– SISL doet u een schenking. Dit is pas aan de orde als een lening echt niet mogelijk is.
– SISL verzorgt ieder jaar met Kerst voedselpakketten waaraan eventueel een klein geldbedrag is toegevoegd.

Leningen kunnen onder andere gebruikt worden voor aanvulling van huishoudgeld, wonen, de aanschaf van huisraad, openbaar vervoer, aanpassingen in huis voor een gehandicapte of bejaarde inwoner of het volgen van cursussen om meer kans op werk te krijgen.

Contact met SISL?
Contactpersoon hulpaanvragen:
Hans van Leeuwen
T: 06 13 32 13 07
E: j.vanleeuwen@wxs.nl

Secretariaat: Sylvia Smit
A: Dorpsstraat 580, 1723 HJ  Noord-Scharwoude
T: 0226 – 427752
E: sylvia.kees@live.nl
B: bankrekeningnummer: NL91RABO0310812801

Bestuur SISL:
Voorzitter                     Ds. Willem Venema       0226 –  427894
Secretaris                     Sylvia Smit                       0226 – 427752
Plv. secretaris              Marlie Janssen                0226 – 313504
Penningmeester         Cor de Groot                    0226 – 340044
Contactpersoon          Hans van Leeuwen         06 13 32 13 07
Bestuurslid                  Pastoor Elroy Kaak         0226 – 312423
Bestuurslid                  Bert Schuller                     0226 – 313695
Bestuurslid                  Frank Schoon                   06 49 10 07 62
Bestuurslid                  Sjoerd van Dijk                 0226 – 320358

SISL steunen?
Natuurlijk kunt u het werk van SISL ook steunen. Uw bijdrage is van harte welkom op ons bankrek.nr. NL91RABO0310812801.

SISL beschikt over de ANBI status RsIN/fiscaal nummer: 8039.88.436. Dit betekent dat SISL door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor u bij schenkingen aan SISL gebruik kunt maken van fiscaal gunstige regelingen.